สำหรับผู้ที่กำลังสนใจการซื้อหรือขายที่ดินกรุงเทพ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ดินและรายละเอียดในการใช้เอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ รวมไปถึงกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพที่มักจะมีการหลอกขายด้วยโฉนดปลอมที่คล้ายของจริงอย่างมาก ออกมาหลอกขายที่ดินกรุงเทพ ราคาถูกให้แก่ผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องที่ดิน และยังไม่มีการตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนอีกด้วย เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความคิดจะซื้อที่ดินจึงควรเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและเป็นเอกสารสำคัญ เมื่อเวลาที่ซื้อขายและผ่านการตรวจสอบมาจนครบถ้วนแล้ว ตัวผู้ซื้อก็ต้องตรวจดูอีกครั้งว่าเอกสารที่ได้มาครบทุกแผ่นแล้วหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอนาคตนั่นเอง

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน กรุงเทพ ขายมีให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากความไม่รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหรือประวัติของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีโฉนดแต่ไม่มีความรู้ และในผู้ที่กำลังซื้อแล้วเก็บความรู้เรื่องราคาที่ดิน กรุงเทพไม่มากพอ ทำให้เกิดเป็นความประมาทและความเสียหายในการซื้อขาย เพราะฉะนั้นผู้ที่กำลังจะซื้อหรือขายที่ดินจึงควรที่จะตรวจสอบความรู้ของตัวเองก่อนทุกครั้ง ว่ามีความเข้าใจต่อเอกสารสิทธิ์เพียงใด และพยายามเรียนรู้ให้เข้าใจความหมายและความสำคัญของเหล่าเอกสารต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่เสียรู้ พร้อมทั้งไม่ใจอ่อนยอมทำตามคำชักชวนใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นการรักษาหน้าตัวเองจนเกินไป อย่างเช่นการถูกร้องขอจากผู้ซื้อให้มอบโฉนดที่ดินหรือร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ตัวผู้ขายไม่มีความรู้ พอผู้ขายไม่ให้ก็จะมีการพูดยุแหย่เพื่อให้ผู้ขายรู้สึกเสียหน้าแล้วต้องจ่าย หรือพูดให้รู้สึกวุ่นวายจนผู้ขายรู้สึกรำคาญและใจอ่อนยอมให้ไปในที่สุด ส่วนในผู้ซื้อก็อาจจะโดนกรณีทั้งโฉนดที่ดินปลอมหรือเป็นโฉนดจริงแต่ติดการจำนองเอาไว้มาหลอกขาย พอผู้ซื้อต้องการที่จะตรวจสอบก็จะบ่ายเบี่ยง หรือไม่ก็จะบอกว่ามีญาติเป็นคนในสำนักงานที่ดินสามารถช่วยตรวจสอบได้ และถ้าผู้ซื้อยอมเมื่อไหร่ก็จะโดนหลอกเมื่อนั้นเลยทันที

ที่ดินกรุงเทพเจ้าของขายเองในบางทำเลก็ดูเหมือนว่าจะปลอดภัย แต่เอาเข้าจริงแล้วก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้น เพราะตราบใดที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และการได้ตรวจสอบประวัติซึ่งกันและกันการซื้อขายก็ย่อมดูคลุมเครือและไม่น่าไว้ใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ทางที่ดีที่สุดคือต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจกันทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้การซื้อขายเป็นแบบตรงไปตรงมาและมีบรรยากาศที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย และยังช่วยให้ไม่ต้องกลัวปัญหาตามมาในอนาคตอีกด้วย

 

Facebook Comments